Mens noen framsynte forelesere alltid har brukt nettet som støtte for klasseromsundervisningen har interessen for nettbasert læring økt dramatisk de siste årene. Vi tilbyr skreddersydde læringsmoduler som støtter de fleste pensum på nesten alle nivåer. I tillegg vil vår erfaring med pedagogikk, læringseffektivisering og design av aktive læringsprosesser hjelpe deg å gjøre gjeldende pensum til en kraftfull opplevelse som engasjerer og utfordrer deltakerne.

Akkurat disse læringsmodulene er bygd over en html-plattform. Verktøy vi bruker er blant annet Adobe Photoshop, Illustrator og Acrobat, samt Microsoft Expression Web. Ved behov bruker vi også annet verktøy.


klikk for å se klikk for å se
     
Alle moduler er laget på oppdrag for Pacific Crest, Inc.